Privacyverklaring Aflamo.nl

Aflamo.nl respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website. Wij houden ons aan de regels die Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en om onze service aan u te verbeteren. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante bepalingen van de privacywet (AVG) en landelijke wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan personen buiten Aflamo.nl of de aan Aflamo.nl gelieerde bedrijven, partners of dealers. Dit privacybeleid beschrijft het type gegevens dat wij over u verzamelen wanneer u onze site bezoekt en geeft uitleg over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt. Aflamo.nl kan deze privacy- en cookie policy eenzijdig wijzigen. Wij raden u aan om de policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aflamo.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aflamo.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw online betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Aflamo.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Aflamo.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Aflamo.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aflamo.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aflamo.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden. NAW-gegevens op facturen en orderbonnen bewaren wij langer (tot 7 jaar) daar waar wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aflamo.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruik van contact- en/of offerte formulier
Met het online contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw vraag/aanvraag, u eventueel een offerte toe te sturen of vanwege het contract die we wellicht met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. 

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, voor bijvoorbeeld het versturen van onze reguliere nieuwsbrieven. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten zodat wij kunnen waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en alleen worden gebruikt voor de door ons genoemde doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aflamo.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aflamo.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Omdat de verklaringen, omtrent de cookies van derden regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze website cookies en/of overige technieken (u kunt doorklikken naar de website van de betreffende partij):
Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Google Ads) en overige Google-diensten en producten. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aflamo.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Aflamo.nl. 


Beveiliging
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. De serversoftware (SSL) codeert alle gegevens die wij van u ontvangen. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Aflamo.nl  streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Aflamo.nl. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@Aflamo.nl

 

Wijziging privacyverklaring

Aflamo.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen via mail info@Aflamo.nl 

 

 

Aflamo Experience Center 
De Striptekenaar 34-A
1336 CM ALMERE
036-8419959

Maandag12.00 - 18.00
2de Pinksterdag Gesloten
Dinsdag10.30 - 16.30
Woensdag10.30 - 16.30
Donderdag10.30 - 16.30
Vrijdag10.30 - 16.30
Zaterdag10.00 - 17.00

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 Aflamo Haarden en Kachels | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel